Český rozhlas Hradec Králové

Kontakt
  • 221 554 620
  • studio.hradec@rozhlas.cz
  • Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové
  • Facebook
  • Web

Historie Českého rozhlasu sahá do roku 1992, kdy po rozpadu Československa zastoupil svého předchůdce, Československý rozhlas. V dnešní době je jedinou rozhlasovou stanicí v republice, která se stále věnuje tradičním rozhlasovým žánrům, čímž se snaží předat něco každému. Svým posluchačům tím nabízí širokou škálu různých pořadů, zábavných i naučných. Vysílá programy pro děti i dospělé, zaměřující se na hudbu, hry i čtení knih. Co se týče předčítání, Český rozhlas jej vždy vysílá na pokračování a knihami posluchače často provází hlasy známých českých osobností. Tento program si Český rozhlas ponechává i dodnes a je díky tomu v porovnání s ostatními stanicemi výjimečný. Předčítáním pokračuje v tom, co bývalo základem mnoha stanic v jejich úplných začátcích. Nutno zmínit, že Český rozhlas patří k veřejnoprávním médiím, což znamená, že je to médium politicky nestranné a informace, které posluchačům předává jsou objektivní. Jako veřejnoprávní médium má 14 regionálních stanic, takže je možné jej poslouchat z každého koutu republiky.

Regionální stanice ČRo zblízka:

  • Český rozhlas Brno (106,5 FM), který je nejoblíbenějším regionálním vysíláním ČRo a zaměřuje se především na českou a slovenskou hudební scénu.
  • V repertoáru ČRo České Budějovice (106,4 FM) najdeme kromě hudby i již zmíněné čtení na pokračování.

Zábavní pořady, českou hudbu, ale i tu zahraniční pak vysílají všechny ostatní stanice Českého rozhlasu, kterými jsou:

Závěrem je důležité říci, že frekvence uvedené výše jsou pouze pro největší města regionů. Frekvence k naladění stanic v ostatních městech regionů naleznete na webových stránkách ČRo. Všechny stanice jsou také dostupné k poslechu online.