Classic Praha

Rádio Classic Praha je soukromá metropolitní rozhlasová stanice, která vysílá od roku 1994. Svým signálem pokrývá území hlavního města a okolí. Je možné ji poslouchat i přes internet. Stanice cílí na obyvatele Prahy, kteří holdují klasické muzice, čemuž odpovídá i program rádia: Vysílá klasickou hudbu od baroka až po současnost, také filmovou a jazzovou hudbu, kterou prokládá aktuálními informacemi z kulturního dění. Hlavním sloganem stanice je "Hrajeme nejposlouchanější skladby za posledních 500 let". Součástí programu jsou tzv. speciály, tedy pravidelné pořady, věnované hudbě a osobnostem ze světa kultury.

Kontakt