Radio Proglas

Kontakt
  • 543 217 241
  • radio@proglas.cz
  • Barvičova 85, 602 00 Brno
  • Facebook
  • Web

Rádio Proglas je soukromá rozhlasová stanice, která cílí výhradně na křesťanské publikum. Jedná se o rádio, které začalo vysílat jedním vysílačem na Svatém Hostýně a v současnosti vysílá již z 16 vysílačů a její signál pokrývá přibližně 40 % plochy ČR. Rádio Proglas je neziskové rádio vysílající zcela bez reklam. Provoz radia hradí posluchači svými dobrovolnými příspěvky. Jeho vysílání bylo spuštěno roku 1995. V programu stanice se objevují pořady zaměřené na určitý hudební styl, jako barokní nebo lidová hudba. Velkou část programu zabírá mluvené slovo na katolické téma, zpravodajství je přebíráno z rádia ČRo Dvojka. Součástí programu rádia jsou i společné modlitby, které probíhají v přímém přenosu. V případě mše jde obvykle přenos z některého katolického kostela.